ohrev vody

Ohrev vody


Maximálny komfort, vysoká efektívnosť a nízke náklady – to sú základné charakteristiky pre elektrický akumulačný ohrev vody. Okamžitú dodávku teplej úžitkovej vody (TÚV) podľa našej potreby považujeme za samozrejmosť moderného bývania. Elektrický ohrev vody (akumulačný alebo prietokový) je po vykurovaní obvykle druhou energeticky najnáročnejšou činnosťou v domácnosti. Súčasťou elektrického akumulačného ohrievača vody – bojlera – je akumulačná nádrž, v ktorej sa akumuluje teplá voda počas zohrievania (predovšetkým v noci).
Efektivitu ohrevu podmieňuje použitá tepelná izolácia bojlera, merateľná mernými stratami, ktoré by nemali byť vyššie ako 8 Wh/24 hodín/liter. Vodu v bojleri ohrievajú počas trvania nízkej tarify odporové vykurovacie telesá, štandardne s výkonom okolo 2 kW.  Veľkosť bojlera môžete určiť spotrebou 50 l na 1dospelú osobu/ deň, pričom na dieťa uvažujte o polovičnom objeme


S využitím elektriny je možné pripraviť teplú vodu dvomi spôsobmi:

 • akumulačný ohrievač (bojler) – voda je ohrievaná v čase platnosti nízkej tarify - v čase nízkeho zaťaženia energetickej sústavy (hlavne v noci)
 • prietokový ohrievač – voda je ohrievaná priamo v čase využitia, počas celého dňa a preto využíva aj časy vysokej záťaže

Z pohľadu prevádzkových nákladov je preto výhodnejší akumulačný ohrev využitím bojlerov.


RADY Pred kúpou:


Pre efektívny akumulačný ohrev je nevyhnutný výber ohrievača so správnym objemom. Voľba malého ohrievača znamená nedostatok teplej vody a potrebu doohrevu, veľký ohrievač zas znamená ohrev vody, ktorá sa nevyužije – oba prípady zvyšujú prevádzkové náklady.
Spotreba teplej vody závisí od počtu osôb v byte, životnej úrovne, veku osôb, hygienických návykov, ale aj od správnej voľby zariadenia na jej prípravu. Pri konkrétnom návrhu je hlavne potrebné zohľadniť minimálne množstvo vody pre jednotlivé účely, požadovanú teplotu vody, požadovanú sadzbu v závislosti od ostatnej spotreby elektriny ako aj minimalizovať vzdialenosti miest odberu TÚV od bojlera.


Ako správne navrhnúť veľkosť bojlera?

Počet osôb Počet izieb Doporučovaný objem bojlera
1+1 80
2+1 120
3+1 150
4+1 200

Veľkosť bojlera môžete jednoducho určiť spotrebou 50 l na 1 dospelú osobu/deň, pričom na dieťa uvažujte polovičný objem.


Pred inštaláciou:


 • únik tepla povrchom bojlera obmedzuje tepelná izolácia, tepelné straty povrchom bojlera sú vyjadrené vo Wh/24 hodín/liter a pri moderných bojleroch sú nižšie ako 8
 • bojler neumiestňujte do chladných miestností – dochádza k tepelným stratám plášťom bojleru
 • elektrické bojlery umiestnite čo najbližšie k miestu spotreby, aby ste zabránili tepelným stratám v potrubí
 • jednopákové batérie šetria až 30% vody
 • V prípade kombinácie elektrického ohrevu TÚV s elektrickým vykurovaním je vhodné (hlavne v prípade sadzby, ktorej stály plat závisí od ističa) rešpektovať pomer výkonu elektrických ohrievačov vody k výkonu elektrického vykurovania. Ak by napríklad v tom istom momente bojler i elektrické vykurovanie odoberali maximálny príkon, mohli by spolu s ostatnou spotrebou zapríčiniť prekročenie hodnoty istenia a tým „vyhodenie“ ističa.

Možnosti úspor:


 • ohrievač vody pracuje hospodárnejšie s nastavenou teplotou na termostate 50 až 55 °C, znížite tým straty pri ohreve vody a usadzovanie minerálov, ktoré znižuje jeho životnosť
 • ak potrebujeme väčší objem teplej vody, môžeme nastavením hodnoty na vnútornom termostate zvýšiť jej teplotu, čím pri zmiešaní so studenou vodou dostaneme väčší objem vody požadovanej teploty
 • snažte sa vždy večer nastaviť termostat bojlera na hodnotu zodpovedajúcu predpokladanej spotrebe v nasledujúci deň
 • podmienkou ekonomickej prevádzky akumulačného bojlera je správna voľba sadzby s využitím nízkej tarify - dvojtarifné sadzby, aspoň 2x ročne skontrolujte správnu funkciu poistného ventilu, raz za 2-3 roky skontrolujte stav anódovej tyče (vnútorná ochrana proti korózii)
 • vodný kameň usadený na ohrievacom telese bojleru a kal usadený na dne veľmi výrazne zvyšujú spotrebu elektriny a zároveň znižujú množstvo ohriatej vody
 • pred odchodom na dovolenku bojler odstavte, ak sa ohrievač nepoužíva dlhší čas, treba znížiť nastavenie teploty na 5 až 10°C alebo ho vypnúť
 • sprchovanie je úspornejšie, rýchlejšie a modernejšie ako vaňový kúpeľ, predstavuje až trojnásobnú úsporu teplej vody
 • pri sprchovaní je vhodné použiť úsporné sprchovacie hlavice a perlátory, ktoré znižujú spotrebu vody až o 40 %
 • umývanie riadu je hospodárnejšie s napustenou vodou v dreze, nie pod tečúcou vodou
 • kvapkajúce kohútiky teplej vody treba čo najrýchlejšie opraviť – zvyšujú spotrebu teplej vody, a tým aj spotrebu el. energie na jej zohriatie
 • inštalovaním čerpadla pre cirkuláciu ohriatej vody s funkciou AUTOADAPT, ohriatu vodu budete mať k dispozícii hneď po otvorení batérie; ušetríte vodu, ktorú nemusíte ochladenú odpúšťať a energiu na jej úpravu
ak ste klientom SSE

Ak ste klientom SSE ...

Maximálny komfort, vysoká efektívnosť a nízke náklady – to sú základné charakteristiky pre elektrický akumulačný ohrev vody. Vďaka špeciálnym sadzbám s takmer polovičnou cenou nízkej tarify (oproti štandardnej sadzbe DD2) si tak zabezpečíte efektívny spôsob prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV), ktorý vám umožní mať náklady na jej prípravu úplne pod kontrolou.

SSE, a.s. ponúka svojim zákazníkom :

 • možnosť zakúpenia cenovo výhodných elektrických akumulačných ohrievačov (bojlerov), v širokej škále objemov od 30 do 150 l, so zľavou Tatramat 10%, Stiebel Eltron 15%
 • pre náročných zákazníkov, ktorí od bojlera očakávajú napr. komfort plynulého nastavenia a zobrazenia teploty 20-85ºC, ukazovateľ spotreby elektriny na ohrev, zásobovanie viacerých odberných miest či posuvný prepínač nastavenia výkonu v nízkej tarife ponúkame mimoriadne kvalitné ohrievače Stiebel Eltron rady SHZ. Pre menej náročných sú pripravené kvalitné ohrievače rady PSH so štandardnou výbavou, alebo obľúbené a overené ohrievače Tatramat v bezkonkurenčne výhodnej cene